Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Organizace spojených národů
Organizace spojených národů
 
Vznik: 24. 10.1945

Počet členských států: 192

Organizace spojených národů (OSN), anglicky United Nations Organization (UNO), též United Nations (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (v červnu 2006 měla 192 členských států).

Generální tajemník: Kofi Annan (do 31. prosince 2006)  Pan Ki-mun (od roku 2007)

Sídlo: New York

 Spojené národy: organizace: Název Spojené národy navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt a poprvé byl použit za druhé světové války v Deklaraci  Spojených národů z 1.1.1942, v níž se zástupci 26 států jménem svých vlád zavázali pokračovat ve společném boji proti mocnostem Osy.
Státy původně zakládaly mezinárodní organizace určené ke spolupráci v konkrétních oblastech. Mezinárodní telekomunikační unie byla založena v roce 1865 pod     názvem Mezinárodní telegrafická unie, Všeobecná poštovní unie vznikla roku 1874. Obě unie jsou dnes specializovanými organizacemi OSN.
V roce 1899 se v Haagu konala první mezinárodní mírová konference, jejímž cílem bylo vypracovat nástroje k mírovému řešení krizí, k prevenci válek a kodifikaci pravidel boje. Konference schválila Úmluvu o mírovém řešení mezinárodních konfliktů a ustavila Stálý arbitrážní soud, který zahájil činnost v roce 1902.
Předchůdkyní OSN byla Společnost národů - organizace koncipovaná v podobných podmínkách v průběhu první světové války a ustavená v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy "na podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti".
V rámci Versailleské smlouvy vznikla i Mezinárodní organizace práce jako přidružená organizace Společnosti národů. Společnost národů ukončila činnost poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé světové války.
V roce 1945 se v San Francisku se sešli zástupci 50 zemí na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání světa a vypracovali Chartu OSN. Delegáti tehdy rokovali o návrzích vypracovaných zástupci Číny. Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie během srpna až září 1944 v americkém Dumbarton Oaks. Chartu podepsalo 26.6.1945 celkem 50 zemí. Polsko sice nebylona konferenci zastoupeno a svůj podpis připojilo později, je ale považováno za jednu z 51 zakládajících členských zemí OSN.
Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24.října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signitářských zemí OSN. Každoročně se proto 24. říjen slaví jako Den Spojených národů
 

Charta OSN: Charta OSN je ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a stanoví orgány a postupy fungování
OSN. Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů - od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů.
Předmluva Charty OSN, tzv. preambule, vyjadřuje ideály a společné cíle všech států, jejichž vlády se spojily, aby vytvořily Organizaci spojených národů:

„MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchránit budoucí pokolení od metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých, odhodláni vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva, a odhodláni podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě, A K TOMU CÍLI pěstovat snášenlivost a navzájem žít v míru jako dobří sousedé, sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno jinak než ve společném zájmu, a používat mezinárodního ústrojí k podpoře hospodářského a sociálního povznesení všech národů,

ROZHODLI JSME SE SDRUŽIT SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM TĚCHTO CÍLŮ DOSÁHLI. Proto se naše vlády prostřednictvím svých zástupců, kteří se shromáždili ve městě San Francisco a předložili své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodly na této Chartě Spojených národů a zřizují tímto mezinárodní organizaci zvanou Spojené národy.“

 

Cíle:  
 • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost;
 • rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů;
 • spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod;
 • být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů.

  Zásady:
 • všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné;
 • zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty;
 • zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti;
 • vystříhají se vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům;
 • zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke které Organizace na základě Charty přistoupí;
 • žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se vměšovaly do otázek, které jsou výlučně vnitřní záležitostí jakéhokoli státu.

   

  Oficiální jazyky:   Podle Charty OSN jsou oficiálními jazyky Organizace spojených národů angličtina, čínština, francouzština, ruština a španělština. Jako oficiální jazyk Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady byla později doplněna arabština.  

 • Členské státy OSN:

 • Členský stát
  Datum přijetí
  Členský stát
  Datum přijetí
  Členský stát
  Datum přijetí
  Členský stát
  Datum přijetí
  Členský stát
  Datum přijetí
  Členský stát
  Datum přijetí
  19.11.1946
  33. Čína
  24.10.1945
  65. Írán
  24.10.1945
  97. Libye
  14.12.1955
  129. Omán
  7.10.1971
  161. Surinam
  4.12.1975
  14.12.1955
  24.10.1945
  66. Irsko
  14.12.1955
  18.9.1990
  30.9.1947
  162. Svatá Lucie
  18.9.1979
  8.10.1962
  35. Demokratická rep.Kongo
  20.9.1960
  67. Island
  19.11.1946
  99. Litva
  17.9.1991
  131. Palau
  15.12.1994
  163. Svatý Kryštof a Nevis
  23.9.1983
  28.7.1993
  36. Dominika
  18.12.1978
  14.12.1955
  17.9.1991
  132. Panama
  13.11.1945
  164. Svatý Tomáš a Princův ostrov
  16.9.1975
  5. Angola
  1.12.1976
  37. Dominikánská rep.
  24.10.1945
  69. Izrael
  11.5.1949
  24.10.1945
  133. Papua-Nová Guinea
  10.10.1975
  165. Svatý Vincenc a Grenadiny
  16.9.1980
  6. Antigua a Barbuda
  11.11.1981
  38. Džibutsko
  20.9.1977
  18.9.1962
  14.12.1955
  134. Paraguay
  24.10.1945
  166. Svazijsko
  24.9.1968
  24.10.1945
  39. Egypt
  24.10.1945
  18.12.1956
  103. Madagaskar
  20.9.1960
  135. Peru
  31.10.1945
  167. Sýrie
  24.10.1945
  8. Arménie
  2.3.1992
  40. Ekvádor
  21.12.1945
  72. Jemen
  30.9.1947
  17.9.1957
  136. Polsko
  24.10.1945
  168. Šalomounovy ostrovy
  19.9.1978
  1.11.1945
  41. Eritrea
  28.5.1993
  73. JAR
  7.11.1945
  105. Malawi
  1.12.1964
  14.12.1955
  14.12.1955
  10. Ázerbájdžán
  2.3.1992
  17.9.1991
  74. Jordánsko
  14.12.1955
  106. Maledivy
  21.9.1965
  14.12.1955
  19.11.1946
  11. Bahamy
  18.9.1973
  13.11.1945
  14.12.1955
  107. Mali
  28.9.1960
  139. Rovníková Guinea
  12.11.1968
  10.9.2002
  12. Bahrajn
  21.9.1971
  44. Federativní státy Mikronésie
  17.9.1991
  76. Kamerun
  20.9.1960
  108. Malta
  1.12.1964
  14.12.1955
  172. Tádžikistán
  2.3.1992
  17.9.1974
  45. Fidži
  13.10.1970
  77. Kanada
  9.11.1945
  109. Maroko
  12.11.1956
  24.10.1945
  173. Tanzanie
  14.12.1961
  14. Barbados
  9.12.1966
  24.10.1945
  78. Kapverdy
  16.9.1975
  110. Marshallovy ostrovy
  17.9.1991
  142. Rwanda
  18.9.1962
  174. Thajsko
  16.12.1946
  15. Bělorusko
  24.10.1945
  14.12.1955
  79. Katar
  21.9.1971
  111. Mauritánie
  27.10.1961
  143. Řecko
  25.10.1945
  175. Togo
  20.9.1960
  27.12.1945
  24.10.1945
  2.3.1992
  24.4.1968
  24.10.1945
  176. Tonga
  14.9.1999
  17. Belize
  25.9.1981
  49. Gabon
  20.9.1960
  81. Keňa
  16.12.1963
  113. Mexiko
  7.11.1945
  145. Samoa
  15.12.1976
  177. Trinidad a Tobago
  18.9.1962
  18. Benin
  20.9.1960
  50. Gambie
  21.9.1965
  82. Kiribati
  14.9.1999
  114. Moldavsko
  2.3.1992
  2.3.1992
  178. Tunisko
  12.11.1956
  19. Bhútán
  21.9.1971
  51. Ghana
  8.3.1957
  83. Kolumbie
  5.11.1945
  115. Monako
  28.5.1993
  24.10.1945
  179. Turecko
  24.10.1945
  14.11.1945
  52. Grenada
  17.9.1974
  84. Komory
  12.11.1975
  27.10.1961
  148. Senegal
  28.9.1960
  180. Turkmenistán
  2.3.1992
  22.5.1992
  53. Gruzie
  31.7.1992
  85. Kongo
  20.9.1960
  117. Mosambik
  16.9.1975
  149. Seychely
  21.9.1976
   
  181. Tuvalu
  5.9.2000
  22. Botswana
  17.10.1966
  54. Guatemala
  21.11.1945
  86. Korejská lid. dem. rep.
  17.9.1991
  118. Barma
  19.4.1948
  150. Sierra Leone
  27.9.1961
   
  182. Uganda
  25.10.1962
  24.10.1945
  55. Guinea
  12.12.1958
  87. Korejská rep.
  17.9.1991
  119. Namibie
  23.4.1990
  21.9.1965
   
  24.10.1945
  24. Brunej
  21.9.1984
  56. Guinea-Bissau
  17.9.1974
  88. Kostarika
  2.11.1945
  120. Nauru
  14.9.1999
  19.1.1993
   
  184. Uruguay
  18.12.1945
  14.12.1955
  57. Guyana
  20.9.1966
  89. Kuba
  24.10.1945
  18.9.1973
  22.5.1992
   
  185. Uzbekistán
  2.3.1992
  26. Burkina
  20.9.1960
  58. Haiti
  24.10.1945
  90. Kuvajt
  14.5.1963
  122. Nepál
  14.12.1955
  20.9.1960
  186. Vanuatu
  15.9.1981
  27. Burundi
  18.9.1962
  59. Honduras
  17.12.1945
  91. Kypr
  20.9.1960
  123. Niger
  20.9.1960
  155. Spojené arabské emiráty
  9.12.1971
  24.10.1945
  28. Bývalá jugoslávská rep. Makedonie
  8.4.1993
  60. Chile
  24.10.1945
  92. Kyrgyzstán
  2.3.1992
  124. Nigérie
  7.10.1960
   
  156. USA
  24.10.1945
   
  15.11.1945
  29. Côte d'Ivoire
  20.9.1960
  22.5.1992
  93. Laos
  14.12.1955
  24.10.1945
  157. Srbsko
  1.11.2000
   
  189. Vietnam
  20.9.1977
  30. Čad
  20.9.1960
  62. Indie
  30.10.1945
  94. Lesotho
  17.10.1966
  10.12.1945
   
  158. Srí Lanka
  14.12.1955
  190. Východní Timor
  27. 9. 2002
  31. Černá Hora
  28.6.2006
  63. Indonésie
  28.9.1950
  24.10.1945
  127. Norsko
  27.11.1945
  159. Středoafrická rep.
  20.9.1960
  191. Zambie
  1.12.1964
  19.1.1993
  64. Irák
  21.12.1945
  2.11.1945
  24.10.1945
  160. Súdán
  12.11.1956
  25.8.1980

    

  MÍR A BEZPEČNOST:
  Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti je jedním z hlavních úkolů Organizace spojených národů. OSN od svého vzniku již mnohokrát pomohla zabránit tomu, aby spory přerostly ve válečné konflikty, a přesvědčila znepřátelené strany, aby daly přednost jednacímu stolu před zbraněmi. Pokud již ozbrojený konflikt propukl, byla na místě, aby pomohla sjednat příměří a mír. Za šest desetiletí existence bylo s podporou OSN ukončeno množství konfliktů a válek, často prostřednictvím rozhodnutí Rady bezpečnosti, základního orgánu OSN pro otázky mezinárodního míru a bezpečnosti.
  V průběhu 90. let minulého století, po skončení studené války, vznikla v oblasti globální bezpečnosti zcela nová situace: války mezi státy ustoupily a většina konfliktů vznikala uvnitř států. Počátkem 21. století se pak objevily nové globální hrozby. Útoky na Spojené státy z 11. září 2001 se staly zřetelnou demonstrací nástupu mezinárodního terorismu a následující události jen zvýšily obavy z šíření jaderných a dalších nekonvenčních zbraní.
   Systém OSN okamžitě mobilizoval jednotlivé organizace, aby v příslušných oblastech své působnosti proti terorismu vystoupily. Rada bezpečnosti přijala 28. září 2001 v souladu s příslušnými články Charty OSN rezoluci proti financování terorismu, proti vytváření fondů za účelem podpory terorismu a požadující okamžité zmrazení mezinárodních finančních prostředků teroristických skupin. Zároveň zřídila protiteroristický výbor, který má na plnění rezoluce dohlížet.
   
  Také OSN přizpůsobila a posílila své tradiční nástroje činnosti. Do mírových operací zapojila ve větší míře regionální organizace a větší pozornost věnuje obnově míru po skončení konfliktu. Občanské války nastolily složité otázky, jako například schopnost reakce mezinárodního společenství nebo problematiku ochrany civilního obyvatelstva.
   
  V reakci na vnitrostátní konflikty iniciovala Rada bezpečnosti komplexní mírové operace. V Salvadoru, Guatemale, Kambodži či v Mosambiku sehrála OSN klíčovou roli při ukončení konfliktu a následném národním usmíření.
   
  Jiné konflikty, například v Somálsku, Rwandě nebo v bývalé Jugoslávii, které se vyznačovaly etnickými spory a násilí, postavily mírovou činnost OSN do zcela nové situace. Rada bezpečnosti pak v letech 1995 až 1997 v důsledku problémů vyplývajících z těchto konfliktů neustavila žádnou novou mírovou operaci. Na konci 90. let se ale úloha OSN znovu ukázala jako velmi potřebná. Pokračující krize v Demokratické republice Kongo, Středoafrické republice, ve Východním Timoru, v Kosovu a v Sierra Leone vedly k ustavení pěti nových mírových operací OSN.
   
  V roce 2000 byla dále ustavena Mise OSN v Etiopii a Eritrey (UNMEE) a Podpůrná mise OSN na Východním Timoru (UNMISET). V roce 2002 a v roce následujícím byla ustavena Mise OSN v Libérii (UNMIL) .
   
  Zkušenosti z posledních let přiměly OSN, aby se zaměřila především na budování míru, tedy na podporu struktur, které posilují mír. Ukázalo se, že trvalého míru je možné dosáhnout jedině podporou ekonomického rozvoje, sociální spravedlnosti, respektu vůči lidským právům, dobrých způsobů správy a vládnutí a podporou demokracie. Žádná jiná instituce nemá tolik zkušeností z oblasti multilaterálních vztahů, potřebnou kompetenci, koordinační schopnosti a netěší se takové nestrannosti jako OSN. Kromě Východního Timoru a Kosova, kde probíhala činnost na podporu budování míru v rámci širších misí, zřídila OSN podpůrné úřady pro udržování míru ve Středoafrické republice, Guiney-Bissau, v Libérii a Tádžikistánu.
   
  V procesu posilování míru a bezpečnosti zastává důležitou úlohu nejen Rada bezpečnosti, ale také Valné shromáždění a generální tajemník. OSN se angažuje v oblasti prevence konfliktů, obnovy míru, udržování, vynucování a budování míru. Tyto činnosti se musí překrývat nebo probíhat současně, jinak jsou neúčinné.
   
  LIDSKÁ PRÁVA:
   Mezi nejdůležitější úspěchy Organizace spojených národů patří vytvoření uceleného souboru právních norem na ochranu lidských práv. Tento univerzální a mezinárodně uznávaný kodex mohou přijmout všechny národy a každý člověk se na něj může odvolávat. OSN definovala širokou škálu mezinárodně přijímaných práv, včetně práv ekonomických, sociálních a kulturních, občanských a politických, a zároveň vytvořila mechanismy zajišťující ochranu těchto práv a podporující vlády při jejich naplňování.
   
  Základem souboru je Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv, které přijalo Valné shromáždění v letech 1945 a 1948. V průběhu let byly tyto dokumenty rozšiřovány, takže dnes obsahují i ochranu žen, dětí, tělesně či duševně postižených, ochranu menšin, migrujících pracovníků a dalších ohrožených skupin. Tyto skupiny mají v současné době práva, která je chrání před nejrůznějšími formami diskriminace, jež byly po léta v mnoha společnostech považovány za běžné.
   
  Práva byla rozšiřována díky přelomovým rozhodnutím Valného shromáždění, postupně byla prosazena jejich všeobecná platnost, nedělitelnost a soulad s rozvojem a demokratizací. Světová veřejnost byla prostřednictvím vzdělávacích kampaní vytrvale informována o svých nezcizitelných právech, školicí programy a technická pomoc OSN umožnily celé řadě států zlepšit soudní a trestní systémy. Systém monitorování dodržování lidských práv si získal značnou podporu a respekt ze strany členských států.
   
  Vysoký komisař OSN pro lidská práva podporuje a koordinuje činnost OSN na ochranu a dodržování lidských práv po celém světě. Generální tajemník učinil z otázky lidských práv ústřední téma, které má spojovat práci organizace v klíčových oblastech míru a bezpečnosti, rozvoje, humanitární pomoci, ekonomické a sociální problematice. Téměř všechny orgány a specializované agentury OSN se dnes do určité míry podílí na ochraně lidských práv.
   
  HUMANITÁRNÍ OTÁZKY:
  Organizace spojených národů poprvé koordinovala humanitární operace ve zdevastované Evropě po druhé světové válce, během níž bylo vysídleno obrovské množství lidí. Od té doby OSN pomáhá ve všech případech, kdy následky přírodních nebo člověkem zaviněných neštěstí přesahují schopnost zasažených států účinně reagovat. V současné době je tak OSN hlavním poskytovatelem nouzové i dlouhodobé pomoci, je katalyzátorem činnosti vlád a humanitárních organizací a hájí zájmy postižených lidí.
   
  Každý rok jsou lidé nuceni opustit své domovy v důsledku různých konfliktů a přírodních pohrom. Jen v roce 2002 měly přírodní katastrofy na svědomí vysídlení 5,8 milionu lidí a 14,8 milionu nových uprchlíků. V roce 2003 zapříčinily smrt zhruba padesáti tisíc lidí a způsobily škody přesahující 60 miliard dolarů. Podle UNDP mají 94 procent přírodních pohrom na svědomí cyklony, záplavy, zemětřesení a sucha. Nezanedbatelnou roli sehrály rovněž vlny horka a lesní požáry. Podle zprávy UNDP z února 20041 pochází naprostá většina obětí (98,2 procenta) z rozvojových zemí. To jasně dokazuje, jak chudoba, populační tlaky a poškozování životního prostředí prohlubují utrpení lidí a rozsah škod.
   
  Tváří v tvář obnoveným konfliktům a rostoucímu počtu obětí i finančních škod rozvíjí OSN dva základní přístupy. Na jedné straně se snaží poskytnout obětem okamžitou pomoc, a to především prostřednictvím operačních orgánů, na straně druhé usiluje o zlepšení preventivních strategií, které by umožnily těmto krizím předcházet.
   
  Co nejdříve po katastrofě se OSN a její agentury snaží do oblasti dopravit humanitární pomoc. Jen za rok 2002 vypsal Úřad pro koordinaci humanitární pomoci 24 meziresortních sbírek, jejichž prostřednictvím se podařilo získat více než 4,2 miliardy dolarů, jež pomohly 35 milionům lidí v osmnácti zemích a oblastech světa. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky ročně poskytuje pomoc více než dvaceti milionům lidí. Světový potravinový program OSN každý rok zajistí výživu pro 110 milionů lidí.
   
  Cílem prevence katastrof je minimalizace zranitelnosti jednotlivých společenství a řešení příčin katastrof souvisejících s lidskou činností. Agentury OSN kladou velký důraz na zavedení systémů včasného varování, jakožto prostředku krátkodobé prevence. Organizace OSN pro výživu a zemědělství monitoruje hrozící hladomory, Světová meteorologická organizace vypracovává předpovědi výskytu tropických cyklonů a monitoruje nebezpečí sucha, Rozvojový program OSN pomáhá ohroženým zemím vypracovat krizové plány a další opatření zvyšující míru jejich připravenosti.
   
  Prevence konfliktů zahrnuje strategie jako preventivní diplomacie, preventivní odzbrojení a prosazování lidských práv. Dlouhodobé preventivní strategie řeší hlubší příčiny konfliktů. Zaměřují se na posílení bezpečnosti, hospodářského růstu, dobrého vládnutí a respektování lidských práv. Tyto metody jsou i nadále nejefektivnější ochranou před různými katastrofami, jak přírodními, tak zaviněnými lidmi.
   
   
  MEZINÁRODNÍ PRÁVO:
   
  Charta výslovně vyzývá OSN, aby pomohla při urovnávání mezinárodních sporů mírovými prostředky, včetně rozhodčího a soudního řízení (článek 33) a aby se zasazovala o rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci (článek 13). V průběhu uplynulých let OSN iniciovala přes 500 mnohostranných dohod, které se týkají širokého spektra společných zájmů více států a které jsou pro státy, jež je ratifikují, právně závazné.

  Mezi významné úspěchy OSN patří vytvoření mezinárodního právního řádu sestávajícího se z úmluv, smluv a standardů, které hrají klíčovou roli při podpoře světového míru a bezpečnosti i hospodářského a sociálního rozvoje. Mnohé ze smluv uzavřených z iniciativy OSN představují základ pro úpravu vztahů mezi státy. Přestože práce OSN v této oblasti denně ovlivňuje životy lidí na celém světě, není vždy náležitě doceňována.

  V mnoha oblastech, které postupně nabývaly mezinárodních rozměrů, byla právní činnost OSN průkopnická. Mimo jiné stála v čele snah o zavedení právního rámce v oblastech, jako jsou ochrana životního prostředí, regulace pohybu migrujících pracovních sil, boj proti obchodu s drogami a potírání terorismu. Tato činnost pokračuje i nadále a mimo to získala organizace postupně ústřední roli v širším spektru témat, například v otázce lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

  EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ:

  Organizace spojených národů je nejvíce spojována s otázkami míru a bezpečnosti, ve skutečnosti ale proudí valná většina zdrojů OSN na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Tento závazek je také zakotven v Chartě OSN. Solidní životní úroveň všech lidí je ostatně základním předpokladem trvalého míru a bezpečnosti. Činnost OSN na podporu rozvoje má zásadní vliv na život milionů lidí na celém světě.

  Mnoho hospodářských a sociálních změn, které se odehrály v posledních 50 letech, bylo výrazně ovlivněno činností OSN. Světová organizace definuje priority a cíle mezinárodní spolupráce v zájmu rozvoje a vytváření příznivého ekonomického prostředí.

  Série Mezinárodních dekád OSN pro rozvoj, vyhlašovaných postupně od začátku 60. let, vedla ke stanovení různých cílů a vyzdvihování různých problémů v oblasti rozvoje, jejich smysl však zůstával shodný: mezinárodní společenství musí dospět ke snížení rozdílů mezi průmyslově vyspělými a rozvojovými zeměmi.

  Od 90. let minulého století uspořádala OSN řadu mezinárodních konferencí, které se staly základnou pro formulování a prosazování klíčových cílů rozvoje. Z nich vzešla potřeba zahrnout do rozvojových programů i otázky postavení žen, lidská práva, trvale udržitelný rozvoj či ochranu životního prostředí. Nyní je pozornost upřena na uplatňování závazků z těchto konferencí.

  Na Summitu tisíciletí v roce 2000 přijaly členské země tzv. Rozvojové cíle tisíciletí, rozsáhlý plán, v jehož rámci byly stanoveny dílčí cíle, jejichž dosažitelnost je měřitelná. Cíle jsou specificky zaměřeny na tyto oblasti: vymýcení extrémní chudoby a hladu, dosažení základního všeobecného vzdělání pro všechny, podpora rovnosti pohlaví a zlepšení postavení žen, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdravotní péče o matky, potírání AIDS, malárie a jiných infekčních nemocí, dosažení trvale udržitelného rozvoje a vytvoření globálního partnerství pro rozvoj.

  Mezinárodní diskuse o hospodářských a sociálních otázkách jasně ukazují, že bohaté i chudé země sdílejí zájem na řešení problémů přesahujících hranice jednotlivých států. Otázka postavení uprchlíků, organizovaný zločin, AIDS nebo pašování drog jsou považovány za globální problémy, které vyžadují koordinovaný postup. Dlouhodobá chudoba a nezaměstnanost v jednom regionu má rychlý dopad i v jiných oblastech. Podobně se projevují i důsledky ekonomické globalizace: finanční nestabilita v jedné zemi se téměř okamžitě projeví na trzích mnoha jiných zemí.

  Mezi státy rovněž sílí shoda v tom, že demokracie, lidská práva, přímá účast na rozhodování a lepší postavení žen podporují hospodářský a sociální rozvoj.

   

   

  RADA BEZPEČNOSTI OSN:

   

  Rada bezpečnosti je bezesporu nejmocnějším orgánem OSN. Zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce  Rady bezpečností jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou.
 • Tento orgán zasedá stále a do jeho kompetence patří :
  • zachování míru ve světě
  • řešení sporů
  • úprava zbrojení
  • používání sankcí vůči narušiteli
  • podnikání vojenských akcí proti agresoru
  • navrhuje kandidáta na generálního tajemníka
  • spolu s valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvoru
  • předkládá zprávy o svojí činnosti valnému shromáždení
  Bezpečnostní rada jako jediný orgán může nařídit použití síly při řešení ohrožení míru.
 • Stálí členové
  Pět stálých členů představovalo vítězné velmoci po II. světové válce. Byly to:
  • Tchaj-wan Čínská republika
  • Francie Francie
  • SSSR Sovětský svaz
  • USA USA
  • Velká Británie Velká Británie
  Čína byla reprezentována Čínskou republikou na ostrově Tchaj-wan. Od roku 1971 je Čína v OSN a tedy i v Radě bezpečnosti zastoupena pevninskou Čínskou lidovou repulikou.
  Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 zaujalo post stálého člena Rady bezpečnosti Rusko.
  Aktuálními stálými členy Rady bezpečnosti jsou:
  • Čína Čínská lidová republika
  • Francie Francie
  • Rusko Rusko
  • USA USA
  • Velká Británie Velká Británie
  Nejvýznamnější zvláštní pravomocí stálých členů RB OSN je neomezené právo veta, kdy kterýkoliv z nich může zablokovat jakékoliv rozhodnutí RB OSN. Toto veto nelze žádným způsobem obejít.
   
 • Nestálí členové
  Nestálé členy Rady bezpečnosti volí Valné shromáždění na svém každoročním podzimním zasedání a zvolení členové nastupují do rady k 1. lednu nadcházejícího roku. Jsou stanoveny regionální skupiny zemí, které navrhují ze svého středu jednu nebo několik kandidátských zemí. Afrika vysílá do Rady bezpečnosti tři nestálé členy, Asie, Latinská Amerika a západní Evropa po dvou nestálých členech a východní Evropa (kam spadá ČR) jednoho zástupce. Jedním ze zástupců musí být arabská země spadající střídavě pod Afriku nebo Asii. Žádná země nemůže být zvolena do Rady bezpečnosti dvakrát bezprostředně po sobě, vždy musí následovat alespoň jednoletá přestávka.
  Aktuálními (2007) nestálými členy Rady bezpečnosti jsou:
  1. Belgie Belgie (Západní Evropa)
  2. Ghana Ghana (Afrika)
  3. Indonésie Indonésie (Asie)
  4. Itálie Itálie (Západní Evropa)
  5. Jihoafrická republika Jihoafrická republika (Afrika)
  6. Katar Katar (Asie, arabská země)
  7. Kongo Konžská republika (Afrika)
  8. Panama Panama (Latinská Amerika a Karibik)
  9. Peru Peru (Latinská Amerika a Karibik)
  10. Slovensko Slovensko (Východní Evropa)
  Zástupci všech členských zemí Rady bezpečnosti musejí být stále přítomni v newyorském sídle OSN, aby se rada mohla v případě potřeby kdykoliv sejít ke svému zasedání. Předsednictví v radě se střídá po měsíci, podle abecedního pořádku anglických názvů zemí.
   
  EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ RADA
  Ekonomická a sociální rada (ECOSOC) má 54 členů, volených na tříleté období Valným shromážděním. Funkční období členského státu končí 31. prosince roku, který je uveden v závorce za jménem příslušné země.
  V roce 2004 je složení ECOSOC následující:

  • Arménie Arménie (2006)
  • Austrálie Austrálie (2004)
  • Ázerbájdžán Ázerbájdžán (2005)
  • Bangladéš Bangladéš (2006)
  • Belgie Belgie (2006)
  • Belize Belize (2006)
  • Benin Benin (2005)
  • Bhútán Bhútán (2004)
  • Burundi Burundi (2004)
  • Chile Chile (2004)
  • Čína Čína (2004)
  • Ekvádor Ekvádor (2005)
  • Finsko Finsko (2004)
  • Francie Francie (2005)
  • Ghana Ghana (2004)
  • Guatemala Guatemala (2004)
  • Indie Indie (2004)
  • Indonésie Indonésie (2006)
  • Irsko Irsko (2005)
  • Itálie Itálie (2006)
  • Jamajka Jamajka (2005)
  • Japonsko Japonsko (2005)
  • Kanada Kanada (2006)
  • Katar Katar (2004)
  • Keňa Keňa (2005)
  • Kolumbie Kolumbie (2006)
  • Demokratická republika Kongo Kongo (2005)
  • Jižní Korea Korejská republika (2006)
  • Kuba Kuba (2005)
  • Libye Libye (2004)
  • Maďarsko Maďarsko (2004)
  • Malajsie Malajsie (2005)
  • Mauricius Mauricius (2006)
  • Mosambik Mozambik (2005)
  • Namibie Namibie (2006)
  • Německo Německo (2005)
  • Nigérie Nigérie (2006)
  • Nikaragua Nikaragua (2005)
  • Panama Panama (2006)
  • Polsko Polsko (2006)
  • Řecko Řecko (2005)
  • Rusko Ruská federace (2004)
  • Salvador Salvador (2004)
  • Saúdská Arábie Saudská Arábie (2005)
  • Senegal Senegal (2005)
  • Tanzanie Spojená republika Tanzanie (2006)
  • Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty (2006)
  • USA Spojené státy americké (2006)
  • Švédsko Švédsko (2004)
  • Tunisko Tunisko (2006)
  • Turecko Turecko (2005)
  • Ukrajina Ukrajina (2004)
  • Spojené království Velká Británie (2004)
  • Zimbabwe Zimbabwe (2004)

 • PORUČENSKÁ RADA

 • Poručenská rada má 5 členů: Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA. Rada formálně ukončila činnost 1. listopadu 1994, kdy se nezávislým státem a členem OSN stalo Palau, poslední území pod správou OSN. Rezolucí, která byla ten den přijata, pozměnila Rada svůj jednací řád v tom smyslu, že se nebude scházet každoročně, ale jen podle potřeby, když si to situace vyžádá. O svolání může rozhodnout předseda nebo pokud si to vyžádá většina členů Poručenské rady, VS nebo RB.

  MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR

  Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v Haagu. Má 15 členů volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti. Soudci jsou voleni na 9 leté období, které končí dne 5. února roku, který je uveden v závorce za jmény soudců. Při volbě musí být zohledněna zásada, že mají být zastoupeny všechny regiony světa a také jednotlivé právní kultury. Soud se řídí statutem, který byl přijat spolu s Chartou OSN. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a definitivní. Může projedávat spory, které mu předloží sporové strany, nebo spory stran, které v minulosti přiznaly jeho generální příslušnost. Současné složení Mezinárodního soudního dvora (k listopadu 2006): Awn Shawkat Al-Khasawneh, Jordánsko (2009); Ronny Abraham, Francie (2009); Gonzalo Parra-Aranguren, Venezuela (2009); Raymond Ranjeva, Madagaskar (2009); Rosalyn Higgins, Velká Británie (2009); Shi Jiuyong, Čína (2012); Abdul G. Koroma, Sierra Leone (2012); Hisashi Owada, Japonsko (2012); Bruno Simma, Německo (2012); Peter Tomka, Slovensko (2012); Kenneth Keith, Nový Zéland (2015); Bernardo Sepúlveda Amor, Mexiko (2015); Thomas Buergenthal, USA (2015); Mohamed Bennouna, Maroko (2015) a Leonid Skotnikov, Rusko (2015).

  Předsedou Mezinárodního soudního dvora byla zvolena soudkyně Rosalyn Higgins (Velká Británie) a místopředsedou soudce Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordánsko).

   

  ODBORNÉ ORGANIZACE OSN

 • Mezinárodní organizace práce -ILO
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO
 • Organizace pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO
 • Organizace pro výživu a zemědělství - FAO
 • Světová meteorologická organizace - WMO
 • Světová zdravotnická organizace - WHO
 • Mezinárodní měnový fond - IMF (v češtině MMF)
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii - IAEA
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD
 • Mezinárodní sdružení pro rozvoj - IDA
 • Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství - IFAD
 • Mezinárodní finanční korporace - IFC
 • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen - INSTRAW
 • Mezinárodní telekomunikační unie - ITU
 • Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) - UNCHS
 • Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD
 • Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk - UNDOF
 • Program OSN pro rozvoj - UNDP
 • Program OSN pro životní prostřední - UNEP
 • Ozbrojené síly OSN na Kypru - UNFICYP
 • Fond OSN pro populační činnost - UNFPA
 • Mezinárodní správa Kosova - UNMIK
 • Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAP
 • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR
 • Dětský fond OSN - UNICEF
 • Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj - UNIDO
 • Dočasné ozbrojené síly OSN v Libanonu - UNIFIL
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák - UNIIMOG
 • Institut OSN pro výcvik a výzkum - UNITAR
 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu - UNMOGIP
 • Pozorovatelská skupina OSN ve Střední Americe - UNOGCA
 • Pozorovatelská skupina OSN v Libanonu - UNOGIL
 • Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě - UNOMUR
 • Ochranné a stabilizační síly OSN v bývalé Jugoslávii - UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR
 • Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě - UNRWA
 • Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině - UNTSO
 • Univerzita OSN - UNU
 • Světová poštovní unie - UPU
 • Rada pro světovou výživu - WFC
 • Rozvojový fond OSN pro ženy - UNIFEM
 • Světový potravinový program - WFP
 • Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 •                                    Všeobecná deklarace lidských práv: vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf (128 KB)
                                         Úmluva o právech dítěte: umluva-o-pravech-ditete.pdf (143 KB)
                                         Deklarace práv dítěte: deklarace-prav-ditete.pdf (72 KB)
                                         Deklarace o právu na rozvoj: deklarace-o-pravu-na-rozvoj.pdf (79 KB)
                                         Deklarace o pokroku a rozvoji v sociálni oblasti: deklarace-o-pokroku-a-rozvoji-v-socialni-oblasti.pdf (108 KB)
                                        Úmluva o odstranění všech forem diskriminace zen: umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf (112 KB)
                                        Mezinárodní pakt o hosp., soc. a kultur. právech: mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf (102 KB)
                                        Úmluva o právním postavení uprchlíků: uprchlici.pdf (162 KB)
                                        Mezinárodní pakt o občanských a politických právech: mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf (130 KB)
                                        Prohlášení teheránské konference ze 13. května 1968: teheranska-konf.-1968.pdf (101 KB)
                                        Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení a trestání: umluva-proti-muceni.pdf (117 KB)
                                        Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání apartheidu: umluva-apartheid.pdf (85 KB)
                                        Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu: umluva-apartheid.pdf (85 KB)
                                        Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia: umluva-genocida.pdf (75 KB)
                                        Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace: umluva-ras.diskriminace.pdf (112 KB)
                                        Fakta a čísla OSN: fakta-osn-2005-web.pdf (4734 KB)
   
   

 •  

   

 • TOPlist
  Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek